Google och e-handel

Posted · Add Comment

Webben har blivit en oerhörd effektiv säljkanal tack vare e-handelns frammarsch. Dock gäller det att ständigt vara aktiv med sin e-butik och arbeta flitigt med marknadsföring online. För att erhålla bästa möjliga säljprocess är det en självklarhet att ha god inblick i verksamheten.

Bild på en dator med kundvagn och kreditkort

Den som ägnar sig åt e-handel måste tänka på att produktbeskrivningarna bör vara säljande i sin utformning och relevanta i förhållande till vad som avses säljas. Att framställa en produktbeskrivning innebär aktivt arbete med sökord, det vill säga nyckelord som påverkar hur Google rankar en viss produkt, och som i sin tur påverkar hela webbplatsens ranking. Därför är det viktigt att beskriva produkterna så detaljerat som möjligt – vilket kan öka försäljningen avsevärt eftersom Google’s sökmotor ständigt utvecklas mot att ge de mest relevanta sökresultaten. Det är viktigt att kunna identifiera lämpliga sökord och var dessa med fördel kan placeras.  Utformningen av rubriker och kategoribeskrivningar är också viktigt eftersom Google lägger viss tyngd vid sådan typ av relevans.

Analysprogrammet Google Analytics möjliggör att överskåda vilka som besöker din webbplats, och det är även ett verktyg som ger tillgång till information om vilka produkter eller tjänster som tilltalar besökaren mest. Eftersom Google Analytics kan visa vilka specifika sidor av webbplatsen som har besökts mest så blir det givetvis en fantastisk källa som kan leda till nya kunder. En av fördelarna med e-handel är att verktyg som exempelvis Google Analytics ökar möjligheten att kunna rikta försäljningen tidseffektivt. Traditionella säljmetoder brukar nämligen vara beroende av kundundersökningar som är mindre tidseffektiva. E-handel innebär att säljaren kan rikta försäljningen men också kunna lägga om försäljningsstrategi omgående. En e-handelsbutik bör fokusera på enkelhet och produktbeskrivningarna bör vara lätta för besökaren att förstå. Dock måste e-handlaren ha i åtanke att produktbeskrivningar, kategoribeskrivningar och liknande bör utformas så att de rankas högt i Google’s sökmotor.

Givetvis är det eftersträvansvärt att hamna på Google’s första sida med relevanta sökord. Det ger goda chanser till nya kunder och att öka försäljningen. Besöksantalet sjunker markant när e-handelsbutikens relaterade sökord visas på sidan 2 och bakåt av Google. För de allra flesta internetanvändarna är Google välkänt, men det finns många e-handlare som fortfarande saknar kunskaper om hur sökverktyget bäst bör användas för att optimera försäljningen. Det bör även beaktas att det kan vara mycket svårt att placera sig bland Google’s toppresultat. Men vad gäller nästan all form av marknadsföring så krävs hårt detektivarbete för att ta reda på vad de potentiella kunderna vill ha.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *