Vad är Internet och hur fungerar det med webbplatser?

Posted · Add Comment

Internet är en global nätverksinfrastruktur som sammanbinder datorer och andra elektroniska enheter över hela världen. Genom internet kan användare kommunicera med varandra, dela information och åtkomst till en mängd olika resurser. Detta inkluderar webbplatser, applikationer och molntjänster. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur internet fungerar och hur webbplatser fungerar inom ramen för denna globala nätverksinfrastruktur.

Läs mer om vad ”www” betyder via https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

En kort historia om internet

Internet har sitt ursprung i USA:s militära forskning på 1960-talet. Under denna tid utvecklade amerikanska forskare en teknik som kallas för ”packet switching”, vilket innebär att data delas upp i små bitar (eller ”paket”) och skickas över nätverket till mottagaren. Detta möjliggjorde för flera datorer att dela samma nätverk och kommunicera med varandra.

Under 1970-talet användes denna teknik för att skapa ARPANET, ett nätverk som ursprungligen utvecklades för att koppla samman amerikanska forskningsinstitutioner. Med tiden växte ARPANET och blev det som vi idag känner som internet.

Hur fungerar internet?

Internet fungerar genom att data skickas över nätverket i små bitar som kallas för paket. Dessa paket skickas från en dator till en annan genom att de skickas vidare mellan olika datorer (eller ”noder”) i nätverket. Varje nod som paketet passerar igenom kontrollerar var paketet ska skickas härnäst, tills det når sin slutdestination.

Internets noder - karta över norden

För att möjliggöra denna dataöverföring finns det en mängd olika teknologier och protokoll som används. Ett av de mest kända protokollen är TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), som är det grundläggande protokollet som används för att skicka data över internet.

Hur fungerar webbplatser?

Webbplatser är en viktig del av internet, eftersom de tillhandahåller en plattform för att publicera och dela information online. En webbplats är i grund och botten en samling av olika filer, inklusive HTML-dokument, bilder, videor och andra mediafiler. Dessa filer är lagrade på en webbserver, som är en dator som är ansluten till internet och är utformad för att hantera och leverera webbinnehåll till användare. Förutom webbserver finns ett mer modernare ord vilket är webbhotell.

När en användare vill besöka en webbplats, skriver de in webbadressen (eller ”URL”) för den webbplatsen i sin webbläsare. Webbläsaren skickar sedan en förfrågan till webbservern för att hämta webbinnehållet. Webbservern skickar då tillbaka de efterfrågade filerna till webbläsaren, som sedan visar dem för användaren.

HTTP och HTTPS – vad är skillnaden?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är det protokoll som används för att överföra webbinnehåll över internet. När en webbläsare skickar en förfrågan till en webbserver för att hämta webbinnehåll, använder den HTTP-protokollet för att kommunicera med webbservern och överföra data.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är en säkrad version av HTTP. HTTPS används för att kryptera dataöverföringen mellan webbläsaren och webbservern, vilket gör att data inte kan avlyssnas eller manipuleras av obehöriga användare. HTTPS är särskilt viktigt för webbplatser som hanterar känslig information, till exempel personuppgifter eller betalningsinformation. Detta ingår i varje webbhotell hos Webbdo utan extra kostnad. Alternativt kan man även välja att installera eget SSL certifikat för extra kryptering.

Molntjänster

Molntjänster är en annan viktig del av internet, eftersom de gör det möjligt för användare att lagra och hantera data på internet. Istället för att lagra data på en lokal hårddisk eller server, kan användare lagra data på molntjänster som Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive. Molntjänster är särskilt användbara för användare som behöver åtkomst till sina data från olika platser och enheter.

Molntjänster fungerar genom att data lagras på en eller flera fjärrservrar som är anslutna till internet. Användare kan sedan få åtkomst till sina data genom att ansluta till molntjänstens webbplats eller använda en dedikerad programvara eller app.

Summering av Internet

Internet och dess tillhörande webbplatser är en viktig del av vårt moderna samhälle. Genom internet kan vi kommunicera med människor över hela världen, få tillgång till en mängd olika resurser och dela information på ett sätt som tidigare var omöjligt. Genom att förstå hur internet och webbplatser fungerar, kan vi dra nytta av de många fördelarna som dessa teknologier har att erbjuda.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *