Vikten av att vara tydlig på webben…

Posted · Add Comment

Det här inlägget ska handla om hur företagare bör marknadsföra sin verksamhet på webben. Ponera att du vill veta vilka företag i en specifik stad som säljer en viss produkt eller tjänst som du eftersöker. Skulle det visa sig att du nästan hittar vad du söker men att det inte framgår i vilken stad företaget är baserat, så är chansen stor att du klickar dig vidare. Om det handlade om ditt företag så skulle du gått miste om en potentiell kund tack vare bristfälliga kontaktuppgifter. Låt inte det hända!

Bild på ett papper med SEO text

Marknadsföring på webben bör utgå från både ett användar- och sökmotorperspektiv. Det är viktigt att noga fundera över vad som ska finnas med på webbplatsen. Informationen bör även struktureras så att den blir lättillgänglig. Det görs bäst genom att placera informationen på rätt plats och som dessutom inte störs av designmässiga utsvävningar. Om du driver exempelvis en byggfirma bör du ha med relevant information om byggtjänster i titel taggarna på varje sida av din webbplats. Det ökar chanserna att inte gå miste om potentiella kunder som specifikt söker efter byggtjänster.

En detaljerad verksamhetsbeskrivning är mycket viktigt dels för att den potentiella kunden inte ska tröttna och lämna din webbplats p.g.a. bristfällig information. Dessutom ger en detaljerad verksamhetsbeskrivning givetvis fler nyckelord som kan leda in besökare från olika håll. Var noga med att inte lämna alltför många frågetecken. Många företag lämnar offerter till sina kunder och det kan ha sina fördelar, men på internet vill gärna besökaren ha tydliga priser. Det är åtminstone värt att sträva efter i den mån det är möjligt. Risken finns att besökaren tappar intresset om det är bristfällig information kring priser, leveranstider, returrätt m.m. Istället för att hänvisa frågor till ett telefonnummer på webben så bör webbplatsen utnyttjas bättre. Tidseffektivitet är en viktig aspekt i de flesta verksamheterna. Vore det möjligt att frigöra tid som ägnas åt egentligen onödiga telefonsamtal så bör man definitivt ta den chansen. Det är därför som man har en hemsida till sitt företag. Man ska låta den sälja in ens tjänster så att man slipper lägga denna tiden själv.

Inom många branscher är det textmängden på webbplatsens sidor som helt styr vilket företag som visas högst upp bland sökresultaten. Det i kombination med att kunderna får all nödvändig information om produkter och tjänster direkt på webbplatsen ökar dina chanser att få fler kunder. Det gäller oavsett om du säljer i vanlig butik eller över internet.

Om ovanstående råd följs kommer företagets webbplats bli användarvänlig ur informationssynpunkt samt en säljkanal för ditt företag. Google kommer ranka din webbplats bättre eftersom det kommer finnas mycket text att värdera. Dock vill vi även tillägga att text inte är allt i dagar som dessa. Nu mera vägs även besökarens intresse av en webbplats in som går att mäta på olika sätt, inte minst hos Google. Även andra aspekter är att värdera högt för att få besökare och sin hemsida att ranka bra.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *